contabilitate-contact-expert2

Servicii profesionale de contabilitate si financiare

  • intocmirea evidentei contabile,sintetica si analitica,prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
  • intocmirea balantelor contabile lunare;
  • completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal,registrul-inventar,jurnale de TVA , cartea mare,registrul de evidenta fiscala;
  • contabilitate de gestiune;
  • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare,trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
  • intocmirea,certificarea  si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale,precum si intocmirea si certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
  • participarea,la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului:stocuri,mijloace fixe,obiecte de inventor;
  • inventarierea anuala a tuturor conturilor ,intocmirea confirmarilor de sold;
  • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii,inclusive in cazul sistemelor informatice;
  • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile,a planului de conturi adaptat unitatii,a contabilitatii de gestiune,a controlului de gestiune si controlului prin buget,in baza si cu respectarea normelor legale.

 

servicii contabilitate grafic
Fotolia 28129416 XS