salarizare-contact-expert2

Salarizare si resurse umane

  • calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
  • intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;
  • intocmirea si depunerea declaratiei unice 112, privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;
  • intocmirea si depunerea anuala  a fiselor fiscale pentru angajati;
  • intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale;
  • inregistrarea  si actualizarea Registrului de evidenta a salariatilor;
  • intocmirea adeverintelor de salariat;
  • intocmirea notelor de lichidare,a documentatiei necesare somajului sau pensionarilor;
  • consultanta si redactare Regulament de Ordine Interioara.